POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Ruszamy z rekrutacją w projekcie …

01.03.2019r

Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Partnerami tj. Fundacją „WIĘCEJ Z Życia” z Wągrowca oraz„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwicrealizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich na terenie miasta Gliwice w okresie […]

Zapytanie ofertowe na wybór opiekunek/opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w projekcie …

12.02.2019r

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na zapytanie ofertowe zamieszczone na baziekonkurencyjnościhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gliwic, w okresie02.2019r. – 12.2020 r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu. Świadczenie usługi opiekuńczej w dni powszednie – 18.000 h w okresie realizacji projektu; Świadczenie usługi opiekuńczej w soboty, niedziele i święta oraz w […]

Zapytanie ofertowe na pracowników specjalistycznych …

08.02.2019r

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na zapytanie ofertowe zamieszczone na bazie konkurencyjnościhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dla 2 osób – pracowników specjalistycznych o profilumedycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunek/opiekunów na terenie Gliwic.

Szacowanie na wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze …

04.02.2019r

Lider projektu tj. „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK,R.LORCZYK w Partnerstwie z Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz z Fundacją„WIĘCEJ Z Życia” z Wągrowca zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartościzamówienia na: wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na tereniemiasta Gliwice w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.

Szacowanie wartości zamówienia na wybór dwóch pracowników specjalistycznych.

30.01.2019r

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości świadczeniausług wykonywania obowiązków pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnymwspierającym pracę opiekunów/opiekunek na terenie miasta Gliwice w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.

Rozeznanie rynku na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych na terenie miasta Gliwic.

21.01.2019r

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert dotyczących rozeznania rynku na wynajemlokalu dla dwóch pracowników specjalistycznych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia wGliwicach”.Do pobrania:Rozeznanie rynku na wynajem lokaluFormularz Rozeznania rynku na wynajem lokalu

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych.

14.01.2019r

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert dotyczących Szacowania wartościzamówienia na wynajem lokalu dla dwóch pracowników specjalistycznych w ramach projektu„Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.Do pobrania:Szacowanie na wynajem lokaluFormularz Szacowania na wynajem lokalu.