POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie powiatu tarnogórskiego

12.03.2020r

W miesiącu marcu 2020 r. Partner projektu tj. Fundacja „Więcej z Życia” ruszył z realizacją usług asystenckich dla uczestników projektu z terenu powiatu tarnogórskiego. Mamy pierwsze osoby do których udali się Asystenci Osobiści Osób Niepełnosprawnych w celu świadczenia usług asystenckich. 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące miasto Gliwice i powiat tarnogórski do skorzystania z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu czynności w jakich asystenci mogą pomagać osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy:

1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),

2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zgłoś się do projektu!

Osoby do kontaktu to pracownicy specjalistyczni:

Na terenie miasta Gliwic:

Pani Sabina Schwedka – 503-737-190

Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296

Na terenie powiatu tarnogórskiego:

Pani Janina Lizis – 531-011-440