POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

INFORMACJE O PROJEKCIE U POPRZEDNIEGO PARTNERA

16.09.2019r

Realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach” jest prowadzona od 01.01.2019 r. Jednakże wcześniejsze informacje o projekcie można znaleźć na stronie poprzedniego
Partnera projektu tj. Fundacji Ekspert – Kujawy z Inowrocławia pod adresem:

www.fundacja.ekspert-kujawy.pl