POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w projekcie

27.07.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Dnia 27.07.2020 r. odbyło się drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich dla kolejnej grupy 5-osobowej. Osoby te przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Po zakończonym szkoleniu osoby otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

W związku z powyższym mamy komplet osób, które chcą świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach projektu oraz mamy komplet podopiecznych dla Sąsiadów. Cieszymy się, że zrekrutowaliśmy docelową grupę osób i możemy zrealizować założenia we wniosku o dofinansowanie projektu.

Cieszymy się, że nasz projekt może pomóc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, a przede wszystkim może wspomóc osoby, które tego najbardziej potrzebują tj. osoby niesamodzielne, samotne, niepełnosprawne. 

Jednakże nadal zapraszamy osoby niesamodzielne do wzięcia udziału w naszym projekcie. Nadal mamy miejsca w projekcie na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych czy asystenckich. Jak również projekt zakłada wsparcie dla opiekunów faktycznych poprzez, szkolenie czy indywidualne porady.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie serdecznie zapraszamy!

Kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-296