POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Informacje o projekcie … WAŻNE ZMIANY:

18.12.2019r

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” z Gostynia wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE
I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, który przybrał nową nazwę pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i
powiecie tarnogórskim” oraz rozszerzył się teren realizacji projektu o powiat tarnogórski.
W związku z powyższymi zmianami serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • zamieszkujących na terenie miasta Gliwice i powiatu tarnogórskiego,
 • zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
  W ramach w/w projektu mamy do zaoferowania:
 • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w
  Gliwicach i powiecie tarnogórskim,
 • Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych /
  niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Gliwic i powiatu
  tarnogórskiego,
 • Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób
  niesamodzielnych na terenie miasta Gliwic i powiatu tarnogórskiego,
 • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych na terenie
  miasta Gliwic i powiatu tarnogórskiego,
 • Wsparcie opiekunów faktycznych i usługi sąsiedzkie tylko na terenie miasta Gliwice.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.

Osoby do kontaktu to pracownicy specjalistyczni:
Na terenie miasta Gliwic:
Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296

Na terenie powiatu tarnogórskiego:
Pani Janina Lizis – 531-011-440