POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Pakiety usług opiekuńczych w Rybniku

15.11.2021r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie:

  • 62 godziny opieki w miesiącu: 2 godziny dziennie lub 14 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
  • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
  • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
  • poradę psychologiczną, prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (zamiennie min. 4 h / m-c);
  • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej  przekazywane uczestnikowi w sytuacjach nagłych).

W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie:

  • 124 godziny opieki w miesiącu: 4 godziny dziennie lub 28 godzin tygodniowo; usługa opiekuńcza świadczona 7 dni w tygodniu;
  • catering w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);
  • usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na m-c);
  • poradę psychologiczną/prawniczą, dietetyczną, fizjoterapeutyczną (min. 4 h / m-c);
  • artykuły zużywalne (artykuły niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usługi opiekuńczej, np.: środki higieny osobistej, środki czystości zużywane przez opiekuna/opiekunkę lub środki higieny osobistej  przekazywane uczestnikowi w sytuacjach nagłych).

W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00zł miesięcznie, a dla II 558,00zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających kryterium dochodowego.

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu jest to kwota 1051,50zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 792,00zł netto na osobę w rodzinie) – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie

Zachęcamy do udziału w projekcie!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Rybniku
 przy ul. Podmiejskiej 95, telefon: 509 833 335 lub 664 770 809

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł.