POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Szacowanie na wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze …

04.02.2019r

Lider projektu tj. „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK,
R.LORCZYK w Partnerstwie z Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia oraz z Fundacją
„WIĘCEJ Z Życia” z Wągrowca zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości
zamówienia na: wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenie
miasta Gliwice w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.