POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Szacowanie wartości zamówienia na wybór dwóch pracowników specjalistycznych.

30.01.2019r

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości świadczenia
usług wykonywania obowiązków pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym
wspierającym pracę opiekunów/opiekunek na terenie miasta Gliwice w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.