POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

W Rybniku opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu również mogą przystąpić do projektu

28.06.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.
    Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno–praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna.
  • Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.
    Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.
  • Etap 3. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.
    Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł