POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

20.05.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie.

W ramach zadania 4 "Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich" zapraszamy opiekunów faktycznych do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym m.in. psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Informacje dostępne są w Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Plebiscytowej 1 w Gliwicach lub telefonicznie pod numerami: 503-737-190 lub 663-128-296.