POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Wsparcie opiekunów faktycznych zapraszamy do udziału

07.04.2023r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup
10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dost. do specyfiki i potrzeb opiekuna. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni. Szkolenia skierowane do osób, które nie mają doświadczenia w sprawowaniu opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej. Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób potrzebujących wsparcia, w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Kozielska 78F/1 Gliwice
Tel: 509-833-335

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł