POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego

08.12.2020r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i chcesz skorzystać z wypożyczonego sprzętu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296
Pani Janina Lizis – 531-011-440