POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

02.01.2023r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu "Pogodna Jesień Życia w Rybniku" (RPSL.09.02.05-24-0143/20) miejsc świadczenia usług społecznych po jego zakończeniu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy (czyli przez okres 2 lat i 3 miesięcy) tj. do 31.03.2025r.

Fundacja „Więcej z Życia” jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zapewniamy 18 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Rybnika.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich/ specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Rybnika.

Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – numer kontaktowy: 506-507-193

Osoba do kontaktu: Robert Lorczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł