POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachowanie trwałości w projekcie

04.07.2023r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Fundacja Więcej z Życia w Wągrowcu  zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych  po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy tj. do 30.09.2025r.

Fundacja Więcej z Życia  z siedzibą w Wągrowcu, jest gotowa do świadczenia usług w zakresie  świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”.

Zapewniamy 46 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie miasta Gliwic.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych  na terenie miasta Gliwic. Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł