POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zakończenie realizacji projektu

03.07.2023r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Informujemy, iż dnia 30.06.2023 r. zakończyliśmy realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”.

Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r., adresowany był do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł