POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Nasza oferta


Obsługa kadrowo-płacowa

 • zakładanie, weryfikacja i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji pracowniczej wymaganej przepisami Kodeksu Pracy,
 • przygotowywanie projektów, oraz rozliczenie umów cywilno-prawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • kompleksowe prowadzenie rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek, sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, przekaz elektroniczny,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i PFRON,
 • współpraca z Urzędami w trakcie trwania kontroli.

Kompleksowa usługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH) oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, dla celów statystycznych, deklaracji INTRASTAT,
 • obsługa płacowa,
 • rozliczenia z US, ZUS i PFRON,
 • rozliczenie transakcji międzynarodowych (min. import eksport usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek u źródła)
 • zatrudnianie obcokrajowców,
 • zakładanie oddziałów firm zagranicznych,
 • usługi księgowe w siedzibie Klienta poprzez zdalny pulpit,
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do urzędów.

Doradztwo podatkowe

 • konsultacje przy wyborze formy opodatkowania,
 • porady z zakresu innych podatków i opłat związanych z prowadzoną działalnością (PCC, podatek od spadków i darowizn),
 • sporządzanie zeznań podatkowych, w tym rocznych,

Obsługa podmiotów gospodarczych

 • konsultacje przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo przy zakładaniu firmy,
 • konsultacje przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych, wystąpienie wspólnika, sprzedaży udziałów, łączeniu i dzieleniu podmiotów, wniesieniu jednej firmy do drugiej,
 • opiniowanie umów zawieranych przez Klientów z kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie dostosowywania standardów firmy do ustawodawstwa prawa pracy (czas pracy, przygotowywanie umów o pracę, zakresów obowiązków, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzule konkurencyjności),
 • przygotowywanie projektów dokumentów dla władz spółki, konsultacje dotyczące zmian umowy spółki i innych aktów notarialnych -współpraca z notariuszami,
 • przygotowywanie druków i kompletowanie niezbędnych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo w zakresie zarządzania – analiza kosztów, organizacja prawidłowego obiegu dokumentów, wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (współpraca z renomowanymi firmami informatycznymi), przeprowadzenie procesu rekrutacji u Klienta,