POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

13.01.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”:

  • zadanie 3 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” na teren miasta Gliwic mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
  • zadanie 7 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie tarnogórskim” mamy do zrealizowania miedzy innymi 2.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
    W związku z realizacją tych zadania nasi pracownicy specjalistyczni znając już naszych podopiecznych będą wiedzieć, który z podopiecznych dodatkowo potrzebuje wsparcia w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednakże, aby podopieczny mógł skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi specjalistyczne wykonują osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
    Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.”

OSOBY ZAINTERESOWANE SPECJALISTYCZNYMI USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!