POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapraszamy do udziału w projekcie …

15.05.2019r

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”. 
Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych: 
- zamieszkujących na terenie miasta Gliwice,
- zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
W ramach projektu mamy do zaoferowania:
- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w Gliwicach, 
- Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych / niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania,
- Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,
- Wsparcie opiekunów faktycznych i usługi sąsiedzkie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy.
Osoby do kontaktu to pracownicy specjalistyczni:
Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296