POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Zachowanie trwałości w projekcie

04.07.2023r

Fundacja Więcej z Życia w Wągrowcu  zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych  po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy tj. do 30.09.2025r. Fundacja Więcej z Życia  z siedzibą w […]

Zakończenie realizacji projektu

03.07.2023r

Informujemy, iż dnia 30.06.2023 r. zakończyliśmy realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”. Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r., adresowany był do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: […]

Realizujemy ostatnie godzin w projekcie

02.06.2023r

Informujemy że projekt „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III” dobiega końca. W miesiącu czerwcu realizujemy wszystkie dostępne usługi w ramach realizacji projektu. Cieszymy się że udało nam się zrealizować założone zadania projektowe i świadczyć usługi opiekuńcze, asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Mamy nadzieję że wszyscy nasi podopieczni są zadowoleni z naszych usług i będą nas […]

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich

05.05.2023r

Fundacja „Więcej z Życia” w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczy i „SUKURS” Spółką Cywilną Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk przypominają o  możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o […]

Wsparcie opiekunów faktycznych zapraszamy do udziału

07.04.2023r

Zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 2 grup10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Program szkolenia będzie dost. do specyfiki i potrzeb opiekuna. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni. Szkolenia skierowane do osób, które nie mają doświadczenia w […]

Skorzystaj z pakietów usług opiekuńczych

03.03.2023r

Fundacja „Więcej z Życia” w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczy i „SUKURS” Spółką Cywilną Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapraszają do skorzystania z pakietów usług opiekuńczych w ramach projektu : „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”, w miejscu zamieszkania Uczestników projektu. Zakres wsparcia […]

Informujemy o możliwości skorzystania z usług specjalistycznych w projekcie

08.02.2023r

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna  mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są […]

Skorzystaj ze sprzętu rehabilitacyjnego

05.01.2023r

Już dziś skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczanego na potrzeby projektu  Pośród wypożyczanego przez nas sprzętu są między innymi: łóżka rehabilitacyjne, balkoniki – chodziki oraz balkoniki na kółkach, materace przeciwodleżynowe, rotory do kończyn dolnych i górnych, rotory ortopedyczne, krzesła toaletowe…Rodzaj wypożyczonego sprzętu zależy od potrzeb Uczestników projektu. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCHul. Kozielska […]

Zachowanie trwałości rezultatów projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

02.01.2023r

Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” (RPSL.09.02.05-24-0143/20) miejsc świadczenia usług społecznych po jego zakończeniu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy (czyli przez okres 2 lat i 3 miesięcy) tj. […]

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

21.11.2022r

W Centrum Usług Społecznych w Rybniku realizowane jest poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Rybnika. Finalnie w projekcie zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na […]