POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Wolne miejsca w projekcie zapraszamy !

11.01.2021r

Lider projektu: „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK oraz
Partnerzy, tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia”
zapraszają do udziału w projekcie

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych:

  • zamieszkujących na terenie miasta Gliwic oraz powiatu tarnogórskiego
  • zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
    Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!
    Mamy do zaoferowania w projekcie: usługi opiekuńcze, asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz usługi wspierające usługi opiekuńcze np. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi bądź sprzętu zwiększającego samodzielności takich osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia oraz zapewnienie nauki obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Serdecznie zapraszamy !!!
Kontakt pod numerem telefonu:
Pani Daniela Schwedka - Nowak – 503-737-190
Pani Teresa Iwaniec – 663-128-296
Pani Janina Lizis – 531-011-440