POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Usługi asystenckie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności …

26.01.2021r

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim” Zapraszamy i zachęcamy rodziny i osoby zainteresowane do korzystania z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu czynności, w jakich Asystenci mogą pomagać osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności […]

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku !!!

24.12.2020r

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego

08.12.2020r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i chcesz skorzystać z wypożyczonego sprzętu prosimy o kontakt pod numerem telefonu:Pani Sabina […]

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

10.11.2020r

Partner projektu Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu wraz z Partneramiserdecznie zaprasza do składania ofertosoby / firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie.Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, […]

Ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego

01.09.2020r

Od 1 września 2020 r. ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego. Na ten moment mamy zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Będą zawsze dostosowane do rodzaju schorzenia podopiecznego lub jego niepełnosprawności i będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym […]

Rozeznanie rynku z dnia 03.08.2020 r. na stronie Partnera. Zapraszamy do składania ofert.

03.08.2020r

Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznaniarynku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracyosób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej wramach zadania 7 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcieosób niesamodzielnych w powiecie tarnogórskim”. Zadanie to będzie realizowane w ramachprojektu „Pogodna Jesień Życia w […]

Drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w projekcie

27.07.2020r

Dnia 27.07.2020 r. odbyło się drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich dla kolejnej grupy 5-osobowej. Osoby te przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Po zakończonym szkoleniu osoby otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.  W związku z powyższym mamy […]

Pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w Gliwicach

18.07.2020r

Dziś odbyło się pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich, z którego skorzystało 5 osób – Sąsiadów, którzy chcą świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla swoich bliski sąsiadów. Osoby te przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Po zakończonym szkoleniu […]

Rozeznanie rynku z dnia 15.06.2020 r. na stronie partnera. Zapraszamy do składania ofert .

15.06.2020r

Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 15 czerwca 2020 r. w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej. Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim” na terenie miasta Gliwic, w okresie […]

Pierwsi podopieczni, korzystający z usług opiekuńczych na terenie powiatu tarnogórskiego …

10.02.2020r

Od dziś pierwsze opiekunki ruszyły w teren, aby świadczyć usługi opiekuńcze na terenie powiatu tarnogórskiego. Liczba chętnych osób niesamodzielnych, którzy zgłaszają się do nas i potrzebują pomocy osób trzecich jest bardzo duża.  Już teraz po przeprowadzeniu promocji projektu na terenie powiatu tarnogórskiego wiemy, że zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych, asystenckich i specjalistycznych usług opiekuńczych jest […]