POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Zachowanie trwałości rezultatów projektu

02.01.2023r

Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich/specjalistycznych po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 27 miesięcy (czyli przez okres 2 lat i 3 miesięcy) tj. do 31.03.2025r. Fundacja „Więcej z […]

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

21.11.2022r

W Centrum Usług Społecznych w Rybniku realizowane jest poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Rybnika. Finalnie w projekcie zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na […]

Usługi asystenckie na terenie Rybnika

24.10.2022r

W projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” realizowane są usługi asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych. Usługi wykonuje Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”. Szczegółowy opis zadań i obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku Asystent osoby niepełnosprawnej / Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej: Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadających jednocześnie  orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren […]

Zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych!

03.10.2022r

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Obecnie usługi wykonywane są przez fizjoterapeutkę oraz psychologa. Aby osoba niesamodzielna potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Projekt przewiduje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych według wymogów określonych w Rozporządzeniu […]

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w Rybniku.

12.09.2022r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509-833-335. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej […]

Zapraszamy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych do udziału w projekcie!

17.08.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z Rybnika

22.07.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

W Rybniku opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu również mogą przystąpić do projektu

28.06.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z Rybnika

28.06.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich

03.06.2022r

Przypominamy  o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadających jednocześnie  orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren miasta Rybnika. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 509-833-335. Projekt współfinansowany ze środków […]