POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Będziemy świadczyć usługi opiekuńcze na terenie miasta Gliwice ….

01.04.2019r

Dnia 01.04.2019 r. została podpisana umowa na świadczenie usług opiekuńczych między Liderem projektu Tj. „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic, a Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA” z Gostynia. Wyżej wymieniona firma spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami.