POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Kilka słów o projekcie w Rybniku

14.03.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. - 31.12.2022 r. Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług. Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Rybnika, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi oraz 20 opiekunów faktycznych.

Główne wskaźniki projektu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia środowiskowych usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa: 18;
  • Liczba osób potrzebujących wsparcia, objętych usługami opiekuńczymi: 48 osób.

Liderem projektu jest: FUNDACJA „WIĘCEJ Z ŻYCIA” Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6 62-100 Wągrowiec

Partnerzy w projekcie to:

  • FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
  • JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY
  • „SUKURS” SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł