POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w Gliwicach

18.07.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Dziś odbyło się pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich, z którego skorzystało 5 osób – Sąsiadów, którzy chcą świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla swoich bliski sąsiadów. Osoby te przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Po zakończonym szkoleniu osoby otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich w projekcie
serdecznie zapraszamy!

Kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-296