POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

21.11.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W Centrum Usług Społecznych w Rybniku realizowane jest poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Rybnika. Finalnie w projekcie zapewnimy 20 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509833335.

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł