POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Realizacja projektu trwa … Zapraszamy !!!

16.10.2019r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Mamy przed sobą do zrealizowania usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz usługi wspierające usługi opiekuńcze np. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi bądź sprzętu zwiększającego samodzielności takich osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia oraz zapewnienie nauki obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Osoby do kontaktu to pracownicy specjalistyczni:
Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296