POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Rozeznanie rynku z dnia 03.08.2020 r. na stronie Partnera. Zapraszamy do składania ofert.

03.08.2020r

Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania
rynku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy
osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej w
ramach zadania 7 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie
osób niesamodzielnych w powiecie tarnogórskim”. Zadanie to będzie realizowane w ramach
projektu "Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim" na terenie powiatu
tarnogórskiego w okresie od września 2020 r. do marca 2021 r.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania ofert.

https://pl-pl.facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaArka
Rozeznanie z dnia 03.08.2020 r.
Formularz rozeznania cenowego.