POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Ruszamy z rekrutacją w projekcie …

01.03.2019r

Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Partnerami tj. Fundacją „WIĘCEJ Z Życia” z Wągrowca oraz
„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic
realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich na terenie miasta Gliwice w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Rozpoczynamy rekrutację w projekcie.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych:
 zamieszkujących na terenie miasta Gliwice,
 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Dane kontaktowe:

Fundacja Ekspert-Kujawy,

ul. Dworcowa 65,
88-100 Inowrocław,
tel. (52) 357-62-15,
„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R.LORCZYK
ul. Górnych Wałów 7
44-100 Gliwice
tel. 506-507-193
e-mail: doradztwo.robertlorczyk@wp.pl
Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA”
Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6
62-100 Wągrowiec
tel.: 506-507-193 lub 798-620-488