POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Skorzystaj z pakietów usług opiekuńczych

03.03.2023r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Fundacja „Więcej z Życia” w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodkiem Szkoleniowo-Doradczy i „SUKURS” Spółką Cywilną Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapraszają do skorzystania z pakietów usług opiekuńczych w ramach projektu : „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach III”, w miejscu zamieszkania Uczestników projektu. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określony indywidualnie w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy os. wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

W ramach usług opiekuńczych zapewnione są m.in.:

 • czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych
 • przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków
 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
 • czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych
 • czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych
 • czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego
 • pomoc przy przemieszczaniu się
 • czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 • zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych
 • pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej,
 • układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
 • czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowe
 • czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług
 • czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Ponadto w ramach pakietu usług Uczestnik otrzymuje również: catering przez 31 dni, usługi towarzyszące (fryzjer/kosmetyczka) 1 godz., psycholog/prawnik/dietetyk/fizjoterapeuta – 4 godziny, artykuły zużywalne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
ul. Kozielska 78F/1 Gliwice
Tel: 509-833-335

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł