POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług asystenckich …

19.08.2019r

Partner Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA” w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”, który jest odpowiedzialny za realizację zadania 2 „Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania” serdecznie zaprasza do składanie wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości dotyczącej wyboru Wykonawcy świadczącego usługi asystenckie oraz uzupełniająco usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych.