POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Usługi asystenckie na terenie Rybnika

24.10.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku” realizowane są usługi asystenckie na rzecz osób niepełnosprawnych. Usługi wykonuje Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”.

Szczegółowy opis zadań i obowiązków osób zatrudnionych na stanowisku

Asystent osoby niepełnosprawnej / Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:

  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach),
  • Spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki);

Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, posiadających jednocześnie  orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren miasta Rybnika.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 509-833-335.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł