POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

USŁUGI ASYSTENCKIE W RYBNIKU! Zgłoś się i skorzystaj, zapraszamy do udziału w projekcie

17.01.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Projekt zakłada wykonywanie usług asystenckich oraz uzupełniająco usług opiekuńczych (o charakterze towarzyszącym) dla osób niepełnosprawnych na terenie Rybnika, w okresie do  31.12.2022r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu.

Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w dni powszednie – 3.600 godzin  w okresie realizacji projektu;

Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych – 400 godzin w okresie realizacji projektu;

W ramach niniejszego zamówienia zakładamy, że usługi będzie wykonywać na terenie Rybnika 4 asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych, obejmując stałym wsparciem co najmniej jego 18 mieszkańców - osób niepełnosprawnych.

Zakres usługi asystenckiej obejmować może wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł