POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego

04.05.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-296.