POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachowanie trwałości projektu

30.12.2022r

„SUKURS” Sp. c. Doradztwo Podatkowe i prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk z siedzibą w Gliwicach informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończył realizację projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie tarnogórskim”. Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 69 miejsc świadczenia usług opiekuńczych / asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na terenie Gliwic i powiatu tarnogórskiego.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych / asystenckich po zakończeniu jego, co najmniej przez okres 27 miesięcy tj. do 30.06.2023 r. „SUKURS” Sp. c. Doradztwo Podatkowe i prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk z siedzibą w Gliwicach, informuje, że jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

Informujemy, że „SUKURS” Sp. c. Doradztwo Podatkowe i prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapewnia 69 miejsc świadczenia usług społecznych m.in. usług opiekuńczych/asystenckich na terenie Gliwic i powiatu tarnogórskiego. Usługi świadczone będą po cenach komercyjnych.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług asystenckich/opiekuńczych na terenie na terenie Gliwic i powiatu tarnogórskiego, zachęcamy do kontaktu z:
„SUKURS” Sp. c. Doradztwo Podatkowe i prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk:
tel. 501-419-967 – Robert Lorczyk
e-mail: doradztwo.robertlorczyk@wp.pl
lub w siedzibie Firmy:
ul. Górnych Wałów 7
44-100 Gliwice