POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapraszamy do udziału w projekcie

20.11.2019r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” z Gostynia wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE
I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie
zaprasza do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”


Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych:

  • zamieszkujących na terenie miasta Gliwic,
  • zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Mamy do zaoferowania w projekcie: usługi opiekuńcze, asystenckie, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz
usługi wspierające usługi opiekuńcze np. wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami
niesamodzielnymi bądź sprzętu zwiększającego samodzielności takich osób, usługi dowożenia
posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia oraz zapewnienie nauki obsługi i
doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.


Kontakt do pracowników specjalistycznych:
Pani Sabina Schwedka – 503-737-190
Pani Gabriela Iwaniec – 663-128-296