POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapraszamy opiekunów faktycznych z Rybnika do udziału w projekcie

18.10.2021r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W ramach projektu opiekunowie faktyczni objęci będą w ramach Zadania 4:

Wsparcie opiekunów faktycznych następującymi rodzajami wsparcia:

Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia.

Zakładamy dwa 40 godzinne szkolenia teoretyczno –praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grup 2 x 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się przez 10 dni po 4 godziny, cyklicznie np. 1-3 razy w miesiącu, z dziedzin opieki adekwatnych do potrzeb uczestników proj. Program szkolenia będzie dostosowane do specyfiki i potrzeb opiekuna. Wynajem sali wyposażonej w sprzęt do pielęgnacji, fantomy itp. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni.

Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Zapewnimy 20 opiekunom faktycznym poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 6 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Etap 3. Wsparcie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej.

Usługi w postaci krótkookresowego całodobowego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Zapewnimy 15 osobom przeciętnie 14 dniowe pobyty w niepublicznych placówkach opieki społecznej, dysponujących wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł