POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapytanie ofertowe na pracowników specjalistycznych …

08.02.2019r

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na zapytanie ofertowe zamieszczone na bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dla 2 osób - pracowników specjalistycznych o profilu
medycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunek/opiekunów na terenie Gliwic.