POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapytanie ofertowe na wybór opiekunek/opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w projekcie …

12.02.2019r

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na zapytanie ofertowe zamieszczone na bazie
konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Gliwic, w okresie
02.2019r. - 12.2020 r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu.

 • Świadczenie usługi opiekuńczej w dni powszednie – 18.000 h w okresie realizacji projektu;
 • Świadczenie usługi opiekuńczej w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych – 4. 200 h w
  okresie realizacji projektu
  W ramach niniejszego zamówienia poszukujemy 12 opiekunów/opiekunek.
  Miejsce świadczenia usług: miasto Gliwice
  Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby osób na stanowisku opiekun/ opiekunka,
  ostateczna liczba miejsc pracy wynikać będzie z zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w projekcie.