POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zmiana Partnera projektu ….

16.09.2019r

W związku ze zmianą Partnera w projekcie dalsze informacje o projekcie będzie można znaleźć na stronie fb nowego Partnera tj. Spółdzielni Socjalnej „ARKA”:

https://www.facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaArka/