POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie

20.08.2020r

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie. W ramach zadania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zapraszamy opiekunów faktycznych do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów […]

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie

01.06.2020r

Partner projektu Fundacja „Więcej z Życia” w ramach zdania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zaprasza do skorzystania z usług sąsiedzkich. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.  Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, […]

Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

20.05.2020r

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie. W ramach zadania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zapraszamy opiekunów faktycznych do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów […]

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego

04.05.2020r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-296.

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie Gliwic …

20.04.2020r

W miesiącu kwietniu 2020 r. Partner projektu tj. Fundacja „Więcej z Życia” ruszył z realizacją usług asystenckich dla uczestników projektu z terenu miasta Gliwice. Mamy pierwsze osoby do których udali się Asystencki Osobiści Osób Niepełnosprawnych w celu świadczenia usług asystenckich.  Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące miasto Gliwice i powiat tarnogórski do skorzystania z […]

Wolne miejsca w projekcie zapraszamy

26.03.2020r

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcejz Życia” zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług, które oferujemy w ramach projektu tj.:  – usług  opiekuńczych,  – usług specjalistycznych,  – usług asystenckich […]

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie powiatu tarnogórskiego

12.03.2020r

W miesiącu marcu 2020 r. Partner projektu tj. Fundacja „Więcej z Życia” ruszył z realizacją usług asystenckich dla uczestników projektu z terenu powiatu tarnogórskiego. Mamy pierwsze osoby do których udali się Asystenci Osobiści Osób Niepełnosprawnych w celu świadczenia usług asystenckich.  Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące miasto Gliwice i powiat tarnogórski do skorzystania z […]

Zapraszamy do udziału w projekcie ….

24.02.2020r

Zapraszamy do udziału w projekcie … rekrutacja trwa …

24.01.2020r

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

13.01.2020r

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”: zadanie 3 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” na teren miasta Gliwic mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. zadanie 7 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie tarnogórskim” mamy do zrealizowania miedzy innymi 2.000 […]