POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Specjalistyczne usługi opiekuńcze w projekcie

30.05.2022r

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba niesamodzielna potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 […]

Oferujemy wsparcie dla opiekunów faktycznych z Rybnika

16.05.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Skorzystaj ze sprzętu rehabilitacyjnego

15.04.2022r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 509-833-335. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej […]

„SUKURS” Spółka Cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne, Mirosława Lorczyk, Robert Lorczyk zapraszają do udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia przewidzianego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (2)

25.03.2022r

Zaplanowano następujące formy wsparcia: Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32złDofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł

Kilka słów o projekcie w Rybniku

14.03.2022r

Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. – 31.12.2022 r. Projekt realizuje 3 typ projektów: Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozliczanych stawkami jednostkowymi w ramach 2 wariantów pakietów usług. Grupa […]

Oferujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze w Rybniku

14.02.2022r

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. W/w usługi świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 9 do Regulaminu pkt 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze […]

USŁUGI ASYSTENCKIE W RYBNIKU! Zgłoś się i skorzystaj, zapraszamy do udziału w projekcie

17.01.2022r

Projekt zakłada wykonywanie usług asystenckich oraz uzupełniająco usług opiekuńczych (o charakterze towarzyszącym) dla osób niepełnosprawnych na terenie Rybnika, w okresie do  31.12.2022r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu. Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w dni powszednie – 3.600 godzin  w okresie realizacji projektu; Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz w […]

Poznaj cel projektu „Pogoda Jesień Życia w Rybniku

29.11.2021r

Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez wymagany okres, na terenie miasta Rybnika w woj. śląskim. Zapewnią one usługi opiekuńcze (w formie jednego z dwóch pakietów usług) oraz asystenckie dla 48 osób potrzebujących wsparcia/niepełnosprawnych), zamieszkującym w rozumieniu […]

Przypominamy o możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w Rybniku

27.11.2021r

Uczestnicy projektu  – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące Rybnik, mogą skorzystać całkowicie za darmo z możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, np. balkonika, rotoru do ćwiczeń, łóżka rehabilitacyjnego z materacem przeciwodleżynowym itp. W okresie realizacji projektu pracownik specjalistyczny określi potrzeby i zleci np. wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad os. wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu […]

Pakiety usług opiekuńczych w Rybniku

15.11.2021r

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie: W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie: W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00zł miesięcznie, a dla II 558,00zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających […]